مقاله(دپوزیت Depozito چیست؟ و چه میزان است؟)

دپوزیت Depozito چیست؟ و چه میزان است؟

دپوزیت Depozito چیست؟ و چه میزان است؟

دپوزیت مبلغی است که به عنوان تضمین و ودیعه در زمان اجاره ملک (مسکونی ، تجاری ، اداری و..) در ترکیه به مالک پرداخت می شود.
این مبلغ به عنوان ضمانت از مستاجر دریافت می شود. از اهداف آن این است که از واحد و وسایل تمیز و سالم نگهداری کند. در زمان اتمام قرارداد همانطور که واحد را تحویل گرفته است، به مالک تحویل دهد.
دپوزیت را می توانیم با پول پیش و یا اصطلاح رهن در ایران مقایسه کنیم. در حالی که این مبلغ در ایران بسیار بیشتر از ترکیه می باشد.
مبلغ دپوزیت می تواند به میزان  1 الی 3 ماه مبلغ اجاره باشد. در قانون ترکیه این مبلغ نمی تواند بیشتر از میزان 3 ماه مبلغ اجاره تعیین شود. یعنی اگر اجاره واحد 1,500 لیر باشد، دپوزیت آن حداقل 1,500 لیر و حداکثر 4,500 لیر خواهد بود. این مورد به نظر مالک و توافق طرفین بستگی خواهد داشت.
مستاجر 2 ماه قبل از تخلیه واحد باید به مالک اطلاع دهد تا مستاجر جدید برای واحد پیدا کنند.
مالک پس از تخلیه و در زمان تحویل گرفتن واحد باید مبلغ دپوزیت را به مستاجر پرداخت کند. در این مرحله بخش های مختلف واحد بررسی خواهد شد. در صورتی که ضرر و زیانی وجود نداشته باشد، مبلغ به طور کامل پرداخت خواهد شد.


فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه