اقامت در ترکیه(اقامت ترکیه ۲۰۲۰؛ جزییات و قوانین آن)

  • صفحه اصلی
  • اقامت در ترکیه(اقامت ترکیه ۲۰۲۰؛ جزییات و قوانین آن)

اقامت ترکیه ۲۰۲۰؛ جزییات و قوانین آن

اقامت ترکیه ۲۰۲۰؛ جزییات و قوانین آن

اقامت ترکیه 2020
اگر قصد مهاجرت به ترکیه را دارید قبل از هر اقدامی نیاز به آگاهی از قوانین شرایط اقامت در ترکیه خواهید داشت. اگر جواب سوالات خود در زمینه انواع اقامت قانونی و شرایط آن را دریافت نکرده اید، مطالعه این مقاله را به شما توصیه می کنیم.

بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458، مجوز اقامت مدرکی است که به فرد خارجی اجازه می دهد در کشور ترکیه اقامت داشته باشد. این مجوز که از سوی مقامات دارای صلاحیت تنظیم گردیده است، به فرد خارجی حق اقامت در کشور ترکیه را برای مدت معین و در جای معین می دهد. اجازه اقامت که از جهت حفظ نظم عمومی اهمیت بسیاری دارد؛ در صورت مراجعه فرد خارجی با مدارک خواسته شده و دارا بودن شرایط لازم، برای او نوع اقامتی که طلب نموده صادر خواهد شد.

اتباع خارجی که قصد اقامت در کشور ترکیه بیش از مهلت تعیین شده در ویزا و یا معافیت ویزا و یا بیش از نود روز را دارند، باید اجازه اقامت دریافت نمایند. در حال حاضر مراجعات اتباع خارجی برای اخد اجازه اقامت از طریق استانداری استانی که قصد اقامت در آن را دارند انجام می گیرد.

 

انواع مجوز های اقامت ترکیه (ماده 30)
الف) مجوز اقامت کوتاه مدت

ب) مجوز اقامت خانوادگی

پ) مجوز اقامت دانشجویی

ت) مجوز اقامت بلند مدت

ث) مجوز اقامت با هدف انسان دوستانه

ج) مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان

 

مجوز اقامت کوتاه مدت (ماده 31)
اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت کنند :

الف) افرادی که قصد پژوهش علمی دارند

ب) افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند (خرید ملک)

پ) افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند (ثبت شرکت)

ت) افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند .

ث) افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند.

ج) افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند (اقامت توریستی)

چ) افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتلا نباشند .

خ) افرادی که بنا به در خواست مقامات اداری یا قضایی باید در ترکیه اقامت داشته باشند.

ح) افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.

د) افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی (تومر) شرکت می نمایند.

ذ) افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزشی در ترکیه شرکت می نمایند.

ر)افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت مراجعه می نمایند.

 

مجوز اقامت خانوادگی (ماده 34)
اتباع ترکیه (افرادی که طبق ماده 28 قانون شماره 5901 تابعیت ترک خود را از دست داده اند) یا آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایتی ثانویه می باشند، می توانند برای موارد زیر مجوز اقامت خانوادگی دریافت کنند. همچنین هر بار مدت آن بیش از سه سال نخواهد بود. درهرحال، مهلت مجوز اقامت خانوادگی هرگز نمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد که متقاضی (حامی) وی است.

الف) برای همسر
اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد، تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد. ولی برای فرزندانی که از دیگر همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.

در صورت طلاق، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده است. به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد. ولی چنانکه از طریق محاکم قضایی اثبات شود که طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده، سه سال سابقه اقامت، ضروری نخواهد بود.
در صورت فوت حامی، افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند. بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند.

ب) برای فرزند زیر 18 سال (یا فرزندان زیر 18 سال همسر)
هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد، کسب موافقت ولی مزبور لازم است.

دارنده مجوز اقامت خانوادگی؛ تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید. افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اند، می توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.

پ) برای فرزندان وابسته (ویا فرزندان وابسته همسر وی)


مجوز اقامت دانشجویی (ماده 38)
برای آن دسته از اتباع خارجی که می خواهند در یکی از نهادهای آموزش عالی در ترکیه مدارج کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا را طی کنند. مجوز اقامت دانشجویی صادر می شود.
آن دسته از اتباع خارجی که بخواهند در مدارس ابتدایی وراهنمایی تحصیل نمایند، چنانچه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت و هزینه های او را برعهده بگیرد، پس از کسب رضایت از اولیای قانونی یا نماینده قانونی آنها برای مدت تحصیل بصورت یکساله مجوز اقامت دانش آموزی صادر وتمدید می گردد.
مجوز اقامت دانشجویی، هیچ گونه حقی برای پدر ومادرودیگر بستگان دانشجو در خصوص اخذ مجوز اقامت ایجاد نمی کند.
چنانچه طول مدت تحصیل کم تر از یک سال باشد، مدت مجوز اقامت دانشجو نمی تواند طولانی تر از آن باشد.
اتباع خارجی که به واسطه سازمان ها و نهاد های دولتی به ترکیه آمده و به تحصیل خود ادامه خواهند داد، به اندازه مدت تحصیل به وی اجازه اقامت صادر می شود.

 

اقامت ترکیه 2020؛ ابطال مجوز اقامت و قوانین


حق کار دانشجویان در ترکیه (ماده 41)
دانشجویان دوره های کاردانی ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکترا می توانند با اخذ مجوز کار در این کشور مشغول کار شوند.

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پس از گذراندن یک سال تحصیلی می توانند جهت دریافت اجازه کار اقدام کنند.

پس از اصلاحیه قانون 6735 در تاریخ  2016.7.28 دانشجویان حداکثر 24 ساعت در هفته اجازه کار خواهند داشت.

اصول و مقررات مربوط به حق کار دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی، در چارچوب سیاست های اداره مهاجرت و با همکاری مشترک وزارت، وزارت کار و امنیت اجتماعی تنظیم می شود.

 

مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 42)
برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند یا اتباعی که دارای شرایط لازم از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می گردد.
افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

خلاصه توضیحات
بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458، مجوز اقامت مدرکی است که به فرد خارجی اجازه می دهد در کشور ترکیه اقامت داشته باشد. این مجوز که از سوی مقامات دارای صلاحیت تنظیم گردیده است، به فرد خارجی حق اقامت در کشور ترکیه را برای مدت معین و در جای معین می دهد. اجازه اقامت که از جهت حفظ نظم عمومی اهمیت بسیاری دارد؛ در صورت مراجعه فرد خارجی با مدارک خواسته شده و دارا بودن شرایط لازم، برای او نوع اقامتی که طلب نموده صادر خواهد شد.

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه