شهروندی ترکیه(دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری)

  • صفحه اصلی
  • شهروندی ترکیه(دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری)

دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری براساس قوانین جدید

براساس مصوبات جدید از تاریخ  2018.09.19 به شرح زیر می باشد:

  • خرید ملک به ارزش حداقل 250,000 دلار آمریکا با تعهد عدم فروش به مدت 3 سال. این ملک بایستی در سازمان شهرسازی ثبت شود.

     (قبل از اصلاحیه 1,000,000 دلار امریکا)

  • با تایید وزارت کار و تأمین اجتماعی در ترکیه برای حداقل 50 نفر شهروند ترک اشتغال زایی ایجاد کند.

     (قبل از اصلاحیه قانون این تعداد 100 نفر تعیین شده بود)

  • حداقل 500,000 دلار سرمایه گذاری ثابت در ترکیه با تایید وزارت صنعت و تکنولوژی ترکیه داشته باشد.

     (این مبلغ قبل از اصلاحیه قانون 2,000,000 دلار تعیین شده بود.

  • سپرده گذاری 500,000 دلار در یکی از بانک های دولتی فعال در ترکیه با تعهد عدم برداشت به مدت سه سال.

    (این مبلغ قبل از اصلاحیه قانون 3,000,000 لیر تعیین شده بود)

این سرمایه گذاری در بخش های مختلف که دولت ترکیه تعیین کرده است می تواند صورت پذیرد.

پر طرفدار ترین مورد در بین این گزینه ها خرید ملک به ارزش حداقل 250,000 دلار می باشد. ساده ترین روش دریافت شهروندی در ترکیه است.

خلاصه توضیحات
دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری براساس قوانین جدید

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه