رادیو وندیداد(فرهنگ مهاجرت در انتخاب شرکت رسمی)

  • صفحه اصلی
  • رادیو وندیداد(فرهنگ مهاجرت در انتخاب شرکت رسمی)

فرهنگ مهاجرت در انتخاب شرکت رسمی

فرهنگ مهاجرت در انتخاب شرکت رسمی

این ویژه برنامه دومین پادکست از مجموعه رادیو وندیداد است که قرار است اطلاعات لازم در مورد مهاجرت را به شما عزیزان ارائه دهد.


فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه