رادیو وندیداد(قهوه ترک 5 لیری و آرامش)

قهوه ترک 5 لیری و آرامش

قهوه ترک 5 لیری و آرامش

این ویژه برنامه چهارمین پادکست از مجموعه رادیو وندیداد است که قرار است اطلاعات لازم در مورد مهاجرت را به شما عزیزان ارائه دهد.


فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه