دوخوابه وگا

آدرس ملک

توضیحات ملک

توضیحات ملک

جزئیات ملک

  • 70 متر
  • 2
  • 1
  • 0
  • ندارد
  • دارد
  • اوپن
  • __
  • رزیدانس
  • دریا، شهر، خیابان، شهرک

امکانات داخلی

امکانات رفاهی

دسترسی ها

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه