واحد دو خوابه در رزیدانس

آدرس ملک

توضیحات ملک

توضیحات ملک

جزئیات ملک

  • 100 متر
  • 2
  • 2
  • 0
  • ندارد
  • دارد
  • بسته
  • __
  • رزیدانس
  • شهر، خیابان

امکانات داخلی

امکانات رفاهی

دسترسی ها

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه