پروژه ها

 • 16 مورد یافت شد
واحد یک خوابه در ماویشهیر
 • خرید ملک لوکس
1,650,000/لیر 189,750/دلار 4,752,000,000/تومان

واحد یک خوابه در ماویشهیر

 • 1 خواب
 • 2 WC
 • 50 متراژ
 • نقد فروش
واحد دو خوابه در رزیدانس
 • خرید ملک لوکس
1,900,000/لیر 218,500/دلار 5,472,000,000/تومان

واحد دو خوابه در رزیدانس

 • 2 خواب
 • 2 WC
 • 100 متراژ
 • نقد فروش
ویلای دوبلکس در زمین 1008 متر مربعی
 • خرید ملک لوکس
2,500,000/لیر 287,500/دلار 7,200,000,000/تومان

ویلای دوبلکس در زمین 1008 متر مربعی

 • 4 خواب
 • 3 WC
 • 240 متراژ
 • نقد فروش
ویلا سوپر لوکس ، دوبلکس
 • خرید ملک لوکس
3,850,000/لیر 442,750/دلار 11,088,000,000/تومان

ویلا سوپر لوکس ، دوبلکس

 • 4 خواب
 • 4 WC
 • 314 متراژ
 • نقد فروش
سه خوابه وگا
 • خرید ملک لوکس
3,000,000/لیر 345,000/دلار 8,640,000,000/تومان

سه خوابه وگا

 • 3 خواب
 • 2 WC
 • 130 متراژ
 • نقد/اقساط فروش
دوخوابه وگا
 • خرید ملک لوکس
2,844,000/لیر 327,060/دلار 8,190,720,000/تومان

دوخوابه وگا

 • 2 خواب
 • 1 WC
 • 70 متراژ
 • نقد/اقساط فروش
یک خوابه وگا
 • خرید ملک لوکس
1,256,000/لیر 144,440/دلار 3,617,280,000/تومان

یک خوابه وگا

 • 1 خواب
 • 1 WC
 • 60 متراژ
 • نقد/اقساط فروش
یک خوابه مپ
 • خرید ملک لوکس
1,247,000/لیر 143,405/دلار 3,591,360,000/تومان

یک خوابه مپ

 • 1 خواب
 • 1 WC
 • 55 متراژ
 • نقد/اقساط فروش
دوخوابه وی
 • خرید ملک لوکس
1,900,000/لیر 218,500/دلار 5,472,000,000/تومان

دوخوابه وی

 • 3 خواب
 • 2 WC
 • 119 متراژ
 • نقد فروش
خرید ویلای دوبلکس در شهرک
 • خرید ملک لوکس
3,150,000/لیر 362,250/دلار 9,072,000,000/تومان

خرید ویلای دوبلکس در شهرک

 • 3 خواب
 • 3 WC
 • 180 متراژ
 • نقد فروش
خرید ویلای تریبلکس در شهرک ویلایی
 • خرید ملک لوکس
3,750,000/لیر 431,250/دلار 10,800,000,000/تومان

خرید ویلای تریبلکس در شهرک ویلایی

 • 5 خواب
 • 4 WC
 • 300 متراژ
 • نقد فروش
خرید ویلایی دوبلکس در اورلا
 • خرید ملک لوکس
2,450,000/لیر 281,750/دلار 7,056,000,000/تومان

خرید ویلایی دوبلکس در اورلا

 • 3 خواب
 • 2 WC
 • 235 متراژ
 • نقد فروش

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه